Isulat sa tubig

“Isulat sa tubig ang utang ng kapatid.”

Hay. Ang mahirap kasi dito ‘yung salitang “utang” nagiging “pahingi” na kasi.

Carefully twist your words.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s