A view of the Makati skyline from Pasig riverbank

Búkas

At sa gábing iyon, naintindihan kahit papaano ng aking ina kung anu-ano ang ginagawa ng isang photojournalist at photographer para makuha lamang ang hinahabol nilang litrato.

Sa gábing iyon, napahiwatig, kahit sulyap lamang, ang maliit na bahagi ng aking pinakababantayang sarili.

Lahat ito, hatinggabi, sa tabí
ng Ilog Pasig.

Ganito pala ang pakiramdam ng isang taong nagbúkas puso sa kapwa.


> Kita mo ‘nay, ang ganda!
< ‘Di ko makita kung ano ‘yung maganda dito. Ang dilim. Kita ba sa camera ‘yan?
> ‘Yun ang trabaho namin bilang photographer, na palabasin ang maganda sa karaniwan at araw-araw.

A view of the Makati skyline from Pasig riverbank

Advertisements

Carefully twist your words.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s