All posts by temporalthought

Búkas

At sa gábing iyon, naintindihan kahit papaano ng aking ina kung anu-ano ang ginagawa ng isang photojournalist at photographer para makuha lamang ang hinahabol nilang litrato.

Sa gábing iyon, napahiwatig, kahit sulyap lamang, ang maliit na bahagi ng aking pinakababantayang sarili.

Lahat ito, hatinggabi, sa tabí
ng Ilog Pasig.

Ganito pala ang pakiramdam ng isang taong nagbúkas puso sa kapwa.


> Kita mo ‘nay, ang ganda!
< ‘Di ko makita kung ano ‘yung maganda dito. Ang dilim. Kita ba sa camera ‘yan?
> ‘Yun ang trabaho namin bilang photographer, na palabasin ang maganda sa karaniwan at araw-araw.

A view of the Makati skyline from Pasig riverbank

Ten years of Core2Duo

Ten years ago, Conroe Core2Duo was released, superceding the P4 NetBurst architecture. This marked a change from the megahertz chasing era into the trend of more instructions-per-cycle (IPC) and efficiency. It kept the original LGA775 socket, moving pins from the more expensive processor to the less expensive motherboard, as first introduced with the Pentium 4 Northwood or Prescott family, if I’m not mistaken. This processor also marked a huge leap in performance, not seen again until Sandy Bridge.

Continue reading Ten years of Core2Duo