Category Archives: photography

Búkas

At sa gábing iyon, naintindihan kahit papaano ng aking ina kung anu-ano ang ginagawa ng isang photojournalist at photographer para makuha lamang ang hinahabol nilang litrato.

Sa gábing iyon, napahiwatig, kahit sulyap lamang, ang maliit na bahagi ng aking pinakababantayang sarili.

Lahat ito, hatinggabi, sa tabí
ng Ilog Pasig.

Ganito pala ang pakiramdam ng isang taong nagbúkas puso sa kapwa.


> Kita mo ‘nay, ang ganda!
< ‘Di ko makita kung ano ‘yung maganda dito. Ang dilim. Kita ba sa camera ‘yan?
> ‘Yun ang trabaho namin bilang photographer, na palabasin ang maganda sa karaniwan at araw-araw.

A view of the Makati skyline from Pasig riverbank

A confused state of affairs

_MG_8042_pp

It’s not fun having your own little world. Specially when this lttle world of yours pops out on its own without warning, you tend to get sucked in and it’s hard to get out of it. Weird thing it is. You have so much loathing and hate and so much regret and yet you still cling on for hope. A hope you do not know from where it is coming from, but know of it being there.

That feeling of giving up and at the same time not wanting to.

Ah, feelings of conflict.

Picure processed with Darktable. Effect is made with an abuse of curves (chroma scaling on) and generous use of local contrast.