Tag Archives: river

Búkas

At sa gábing iyon, naintindihan kahit papaano ng aking ina kung anu-ano ang ginagawa ng isang photojournalist at photographer para makuha lamang ang hinahabol nilang litrato.

Sa gábing iyon, napahiwatig, kahit sulyap lamang, ang maliit na bahagi ng aking pinakababantayang sarili.

Lahat ito, hatinggabi, sa tabí
ng Ilog Pasig.

Ganito pala ang pakiramdam ng isang taong nagbúkas puso sa kapwa.


> Kita mo ‘nay, ang ganda!
< ‘Di ko makita kung ano ‘yung maganda dito. Ang dilim. Kita ba sa camera ‘yan?
> ‘Yun ang trabaho namin bilang photographer, na palabasin ang maganda sa karaniwan at araw-araw.

A view of the Makati skyline from Pasig riverbank

Advertisements